Придбавши для себе вiкна з ПВХ, Ви отримали якiсть, поєднану з сучасним вiконним дизайном. Але, як i кожнiй частинi дому, вiкнам також не завадить трiшечки Вашої уваги та догляду.
У вiкнах з ПВХ це обмежується декiлькома нескладними процедурами.
Нашi наступнi поради стануть Вам у нагодi, щоб зберегти красу та функцiональнiсть Ваших вiкон.
ЗНЯТТЯ ЗАХИСНОI ПЛIВКИ.
Нанесену на профiль захисну плiвку необхiдно видалити з поверхонь безпосередньо пiсля проведення монтажу. В iншому випадку через деякий час сонячне випромiнювання приведе до хiмiчного розпаду клейового шару захисноi плiвки i клейовi речовини можуть глибоко «в’їстися» безпосередньо у поверхню профiля.
ВИДАЛЕННЯ НАКЛЕЙОК ЗI СКЛА.
Не використовуйте для видалення наклейок з поверхнi скла будь-якi предмети з гострими краями, якi можуть залишити подряпини, такi, як ножi, шпателi, ножицi, тощо. Якщо наклейку важко видалити, намочiть її обережно теплою водою, дайте набухнути i розчинитися та змийте з поверхнi скла.
ОЧИЩЕННЯ ВIКОННИХ ПРОФIЛIВ.
Легкi забруднення поверхонь профiлю видаляються водою кiмнатної температури з додаванням делiкатного очищувального засобу, миючi властивостi яких базуються на «тензидах»,- Аякс, Калгонiт, Дор, Фева, Дженераль, Мiстер Пропер, Персiл, Прiл, Рей, або нашатирного спирту чи звичайноi мильноi води.
Непристосованi для цього оцет, ацетон, хлороформ та iншi засоби, якi мають в своєму складi цi речовини.
Профiлi з нанесеною плiвкою ( ламiнованi «пiд дерево» чи iншi кольоровi плiвки) не можна обробляти спиртом, розчинниками для фарби, нiтролаками та iншими розчинними речовинами. До них, наприклад, вiдносяться ацетон, етилацетат, бензол, розчин «хлорки», толуол, ксилол, метанол та етиловий спирт. Звертайте увагу, щоб цi речовини також не входили до складу засобiв для чищення скла. В жодному разi не використовуйте порошковi чистящi засоби, чи засоби, якi мають у собi агресивнi речовини, так як вони пошкодять поверхню профiлю.
При сильних забрудненнях ми пропонуємо спецiальний очищувач, який наноситься м’якою ганчiркою з натуральних волокон ( без додавання синтетики) на поверхню профiлю.
ДОГЛЯД ЗА ФУРНIТУРОЮ.
При мiнiмальному доглядi Ваша фурнiтура буде працювати легко I без перешкод. Один раз у рiк змащуйте усi рухомi частини фурнiтури краплиною олiї для швейних машин, спецiальної олiї, або аерозоля, який є у спецiальному наборi. Для очищення використовуйте лише тi засоби, якi не пошкодять антикорозiйнi властивостi фурнiтури.
ДОГЛЯД ЗА УЩIЛЬНЮВАЧЕМ.
Фальцеві, стулковi і всі інші гумові ущільнення необхідно кожні півроку обробляти засобом для догляду за ними або тальком, щоб зберегти їх еластичність та здатнiсть вiдштовхувати воду.
ПРАВИЛЬНЕ ПРОВIТРЮВАННЯ.
Вашi старi вiкна мали щiлини i у Вашiй квартирi панував протяг. З цим була також пов’язана i втрата дорогоцiнного тепла. Але через таку жадану i очiкувану щiльнiсть Ваших нових вiкон виникає необхiднiсть у правильному та регулярному провiтрюваннi. Головне – вивести назовнi вологу, яку утримує у собi повiтря помешкання. Вологiсть повiтря викликана водяним паром, який виникає при готуваннi їжi, праннi, прийманнi душу, тощо, але не тiльки,- людина i рослини також видихають його в повiтря кiмнати. Без регулярного провiтрювання на стiнах можуть утворюватись конденсат, замокання i навiть плiснявi плями.
Вiкна треба повнiстю вiдчиняти мiнiмум двiчi на день по п’ять хвилин. Тим самим за цей короткий промiжок часу Ви випускаєте назовнi вологе повiтря та отримуєте натомiсть потiк свiжого, наповненого киснем, до цього – жодних втрат дорогоцiнного тепла.
Рекомендуємо додатково провiтрювати примiщення пiсля готування їжi, приймання душу чи прання.
Звертайте увагу на те, щоб Вашi меблi не були щiльно приставленi до стiн помешкання. Це дозволить повiтрю у кiмнатi повiльно циркулювати i поза меблями.

Замовити та придбати набiр, який допоможе Вам належно доглядати за Вашими вiкнами, Ви можете, якщо вiдвiдаєте Салон ВIКНА. До набору входять: iнтенсивний очисник поверхнi профiлю, засiб для догляду за ущiльнювачами i аерозоль для фурнiтури.

Впевнена, що нашi поради стануть Вам у нагодi, щоб зберегти красу та функцiональнiсть Ваших вiкон.

Завжди поруч – Валерiя.

Подробнее

Хотите обеспечить комфортный микроклимат для всей Вашей семьи с максимальным энергосбережением и при этом сэкономить?
Приглашаю Вас в Салон ВIКНА!

Понимание комфорта меняется вместе с тем, как меняемся мы и мир вокруг нас. Вещи и предметы, которые еще вчера, на наш взгляд были комфортными, уступают место новым, более современным и функциональным. Сегодня activPilot Comfort стала первой оконной фурнитурой, которой удалось воспроизвести полноценное естественное проветривание помещения.
Приток свежего воздуха происходит благодаря смещению створки равномерно по всему периметру на 6 мм. Воздухообмен происходит не только в приоконной зоне, но и во всем помещении, так как воздух распространяется медленно и равномерно. Такое проветривание исключает образование конденсата, плесени, предотвращает быстрое охлаждение при минимальных потерях энергии по сравнению с традиционным проветриванием, когда створка откидывается. Так, например, при температуре на улице 0 градусов за 10 минут комната с окном в режиме наклона охлаждается на 2 градуса, а в режиме параллельного смещения – на 0,5!
К тому же, такой тип проветривания исключает сквозняки и захлопывания, а также повышает защиту окна от попадания воды во время дождя. И шум с улицы гораздо меньше по сравнению с окнами, имеющими традиционное проветривание.
Когда окно находится в положении параллельного смещения с вертикально поднятой ручкой, с улицы оно кажется абсолютно закрытым и это значительно снижает вероятность попытки проникновения. Но даже если злоумышленник попытается проникнуть вовнутрь, то он натолкнется на уникально сконструированные противовзломные стальные зацепы в углах рамы, которые обеспечивают для окна класс противовзломности RC2 даже в режиме проветривания!
Дополнительно для детской безопасности устанавливается специальная ручка.
Данная система может быть оснащена датчиками влажности и электроприводом.

Об этой фурнитуре и об окнах VEKA можно писать и рассказывать бесконечно долго, но, как говорят, лучше один раз увидеть.
В Салоне ВIКНА Вы можете увидеть наш новый образец из 7-ми камерной серии профильной системы VEKA – VEKA Softline 82, оборудованный фурнитурой activPilot Comfort.

Приглашаю Вас увидеть и оценить преимущества этой фурнитуры и не упустить возможность заказать комфортные, безопасные и элегантные окна.

Подробнее

Почему, выбирая окна для частного дома особенно важно обращать внимание на их герметичность(воздухопроницаемость)?
Чаще всего в качестве наглядного примера приводится тонущий корабль с двумя пробоинами в корпусе – одной побольше, другой – поменьше. Корабль – окно. Большая пробоина – стеклопакет. Если большую пробоину закрыть (заменить стеклопакет на энергоэффективный), мы устраним основную проблему (потерю тепла). Но остается еще одна пробоина, поменьше. Это – недостаточная герметичность окна или воздухопроницаемость. Сквозь эту небольшую пробоину вода продолжает прибывать (холодный воздух попадает в помещение даже при закрытом окне!). Теперь вторая пробоина становится главной проблемой. До этого мало кто обращал на это внимание, но от этого «пробоина» не исчезла.
Если окно не имеет низкую воздухопроницаемость, то даже в закрытом состоянии оно будет пропускать слишком много холодного воздуха, для нагрева которого будет необходимо больше затрат на отопление.
Давайте попробуем вместе разобраться, как приобрести герметичные окна и что именно в окне влияет на его воздухопроницаемость?
Согласно европейскому стандарту EN 14351 все окна делятся на 4 класса по воздухопроницаемости:
1-ый – самый худший. Окно не герметичное и в закрытом состоянии пропускает до 50 кубических метров за 1 час через 1 квадратный метр окна (при условии давления 100 Па);
2-ой – окно пропускает 27 кубических метров воздуха при тех же условиях;
3-ий- окно пропускает 9 кубических метров воздуха;
4-ый – самый лучший показатель – 3 кубических метра.
Нормативный коэффициент сопротивления теплопередаче R для основной части Украины равен 0,75. Окно с R=0,88 снизит этот показатель до 0,85, если будет иметь самый лучший, 4-ый класс воздухопроницаемости. А для 1-го класса воздухопроницаемости этот показатель снизится вдвое!
Что же влияет на воздухопроницаемость окна?
По данным EN 14351-1 герметичность окна, то есть его способность не пропускать воздух, обеспечивается сочетанием уплотнителей и профильной системы (в том числе и правильно подобранного армирования). На нагрев просочившегося холодного воздуха тратится до 60% средств на отопление в утепленном доме.
Стеклопакет на воздухопроницаемость НЕ ВЛИЯЕТ!
Профильные системы с толщиной стенки 3мм и толщиной армирования 1,5мм для белых и 1,75 для цветных профилей обеспечивают высокую геометрию окна, позволяя уплотнителям лучше примыкать, снижая показатель воздухопроницаемости.
Например, все профильные серии VEKA были протестированы в институте rozenheim и, в комплекте с европейскими фурнитурами, обеспечивают 4-ый класс, самый высокий, при котором негативное влияние на энергоэффективность окна будет минимальным.
Как приобрести окна без невидимых потерь?
— Просто попросите у продавца окон паспорт окна и проверьте в нем этот показатель. Чтобы получить энергоэффективное герметичное окно этот показатель должен быть не более 9куб.м./кв.м.час при условии давления 100 Па.
Особенно этот показатель важен, если Вы выбрали качественные энергосберегающие стеклопакеты! Окно с высокой воздухопроницаемостью Ваши инвестиции в дорогой стеклопакет сведет к нулю.
Выводы:
— воздухопроницаемость ощутимо влияет на энергоэффективность и затраты на отопление;
— проверить окно по этому параметру можно на стадии приобретения – в паспорте изделия;
— недостаточное внимание к воздухопроницаемости окон повышает затраты и снижает возврат инвестиций в утепление;
— приобрести действительно качественные энергосберегающие герметичные окна Вы можете, посетив Салон ВIКНА!

Подробнее

Популярность металлопластиковых окон вполне объяснима, так как благодаря своим герметичным свойствам они позволяют значительно снизить теплопотери Вашего дома. Срок службы качественного пластикового профиля составляет десятки лет, при этом уход за ним практически не требуется.
Поэтому при очевидных преимуществах металлопластиковых окон, основным критерием при их
покупке является цена, которая зачастую снижается продавцами за счет качества самого изделия,
качества его монтажа и фурнитуры. В случае неудачного выбора потребитель, сэкономив на покупке, заплатит сполна при эксплуатации, а в худшем случае – может поплатиться своим здоровьем. Ведь уже не секрет, что от выбора окон зависит качество воздуха, необходимая вентиляция помещения, а значит и состояние здоровья живущих в этом помещении людей. В домах, где»живет» плесень люди могут на всю жизнь приобрести такую болезнь, как бронхиальная астма. К сожалению, даже в новостройках новые окна, мягко говоря, желают быть лучшими.

Несколько  лет назад союз потребителей сделал контрольную закупку у нескольких продавцов и изготовителей окон и передал эти изделия для испытаний в Государственный Научно-исследовательский институт строительных конструкций. Для исследования образцов была выбрана лаборатория, в которой смонтирован самый современный на сегодняшний день в Украине и странах СНГ стенд для испытаний светопрозрачных конструкций производства немецкого института ift Rosenheim. И что же показали испытания? Ни один из образцов
не преодолел установленный государственным стандартом минимальный предел 0,6 м2К/Вт! Почти все испытуемые дали течь при проверке водопроницаемости. Практически у всех толщина
армирующего металлического профиля не превысила 0,9мм, — о какой долговечности, прочности и безопасности можно дальше говорить. Как выяснилось, металлопластиковые окна на рынке Украины в подавляющем большинстве не соответствуют стандартам, а зачастую – опасны для здоровья и жизни людей. Из-за некачественных окон потребители теряют до 40% тепла, что соответственно увеличивает количество кубов газа, необходимых для отопления и, следовательно,- стоимости оплаты за него.

Чудес не бывает. Рынок сегодня просит низкую цену. Низкой цены можно достичь или за счет
качества материалов, или за счет нарушения технологии, или из-за низкого качества рабочей силы. У многих кампаний, работающих сегодня на оконном рынке, все эти факторы присутствуют. Более того, многие производители часто демпингуют, оправдывая это желанием поскорее вернуть оборотные средства и просто «выжить».

Как правило, клиент всегда забывает со временем о том, что он хотел получить самую низкую стоимость своих изделий, но он всегда помнит о том, что у него стоит плохое окно.

 

Еще Генри Форд сказал, что разочарование от низкого качества длится дольше, чем радость от низкой цены.

 

Все вышесказанное подтверждает один и тот же вывод: недобросовестных производителей и
предпринимателей, к сожалению, очень много, поэтому среди огромного количества предложений потребитель не должен дать себя обмануть. Перед принятием окончательного решения о покупке клиент просто обязан получить такое количество необходимой информации, сколько будет необходимо для того, чтобы хоть немного разбираться в качестве и характеристиках оконных конструкций.

 

И пусть никого из нас не коснется фраза «осторожно, окна!».

Подробнее

Хотите статусные окна для своего дома?

Салон Викна предлагает Вашему вниманию ЭЛИТНЫЕ дерево – алюминиевые окна из комбинированных профилей системы Wood–AL, объединяющей лучшие качества трех материалов: красоту натурального ДЕРЕВА, прочность и долговечность АЛЮМИНИЯ и способность ПОЛИАМИДА к сохранению тепла. Эта комбинация трех материалов в одной профильной системе  считается наиболее прогрессивной и имеет неоспоримые преимущества перед любыми известными современными деревянными, металлопластиковыми и алюминиевыми системами.
Основная идея проста:

       — Внутри ДЕРЕВО – природный материал с хорошими теплоизолирующими свойствами, архитектурно выразительный, прекрасно сочетающийся с любыми деталями интерьера. Внутренняя деревянная  часть профиля выполнена из элитных сортов твердой древесины (дуба,красного дерева и ясеня), имеющих мебельную отделку, не меняющую своей красоты в течение всего срока эксплуатации окна. Дерево находится в комфортных условиях, исключающих негативное влияние наружных природных и антропогенных факторов.
        — Снаружи АЛЮМИНИЙ – атмосферостойкий и очень прочный материал, являющийся основой для крепления фурнитуры, стеклопакетов, не требующий специального ухода за поверхностью и периодической окраски, неизбежной для наружной части деревянных окон. Именно алюминий является наиболее прочным, долговечным, климатически стойким материалом.
        — В средней части — ПОЛИАМИД, соединяющий ДЕРЕВО и АЛЮМИНИЙ в единый профиль и обеспечивающий  высокие теплотехнические характеристики профиля, благодаря  крайне низкой теплопроводности.
-Профиль Wood-AL имеет два терморазрыва:
Первый, полиамидный  , между наружной  и внутренней  алюминиевыми частями профиля.
Второй, нейлоновый , соединяющий с помощью специальной клипсовой системы алюминиевую и деревянную части профиля. Эта система позволяет нивелировать различия в температурных колебаниях геометрических размеров деревянной и алюминиевой составляющих профиля, что вносит весомый вклад в долговечность оконных конструкций.
— Профильная система Wood-AL имеет
три уплотнительных контура из морозостойкого материала EPDM, благодаря чему достигается максимальная плотность притвора окон.
— Окна Wood-AL комплектуются двухкамерными
стеклопакетами
 толщиной 42 – 52 мм с энергосберегающими стеклами и теплой дистанционной рамкой THERMIX. Уплотнительная система стеклопакетов реализована без применения силиконов при помощи уплотнителей EPDM. Это наиболее практичный и долговечный вариант уплотнения, дающий ощутимое преимущество перед изделиями из евробруса.
— Для повышения теплоизоляции средняя полиамидная часть профиля заполнена пенополистирольными прокладками.
— Сохранение тепла в помещении обеспечивается конструктивными особенностями профилей Wood-AL – в первую очередь толщиной профилей до 125 мм (в теплых 5-ти камерных металлопластиковых окнах всего 70 мм), а также многокамерной структурой, в которой чередуются алюминиевые, полиамидные, пенополистирольные, нейлоновые и деревянные составляющие.
Конструктивное решение системы Wood–AL гарантирует высокие эксплуатационные и энергосберегающие свойства, идеальное эстетическое восприятие, а также долгий срок службы окон. Салон Викна предлагает две подсистемы профилей Wood-AL HTI и Wood-AL MTI, отличающиеся размерами полиамидных прокладок, соответственно 24 и 34 мм. Оконные конструкции из этих профилей имеют сопротивление теплопередаче в базовом варианте:
Ro=0,67 – 0,82 m2K/W для профилей Wood-AL HTI и
Ro=0,71 – 0,88 m2K/W для профилей Wood-AL МTI  при соответствующих стеклопакетах Ug=1,39-1,01 W/m2K., что значительно больше нормативных значений принятых ГОСТом Украины. В особых случаях, при повышенных требованиях к теплозащите зданий и сооружений могут быть изготовлены комбинированные светопрозрачные конструкции, имеющие сопротивление теплопередаче Ro > 1 m2K/W.   Многообразие вариантов дизайна профильной системы Wood-Al позволяет использовать дерево-алюминиевые окна и двери, как при проектировании современных построек, так и при реставрации архитектурных памятников прошлого времени.
На основе двух типов термических прокладок, трех типов дизайна наружной алюминиевой части профиля: CLASSIC, BASIS, COMBI, и трех вариантов внутренней деревянной части профиля (интерактивная таблица есть на сайте salon-vikna.com.ua) сформировано девять различных подсистем профиля. Wood-Al HTI  и столько же для профиля Wood-Al MTI, т.е. всего ВОСЕМНАДЦАТЬ вариантов.
ДЕКОРАТИВНЫЕ алюминиевые накладки и наружные шпросы («горбыльки») различной конфигурации дополняют разнообразие дизайна изделий.

 

Тщательно разработанная гибкая технология производства позволяет АРХИТЕКТОРУ или ЗАКАЗЧИКУ еще на стадии проектирования фасадов и интерьеров здания рассмотреть все варианты, отличающиеся наружным и внутренним дизайном. Далее выбирается порода древесины и принимаются решения по цветовой гамме внутренней части окна.
Таким образом — для каждого заказчика формируется свой индивидуальный профиль для производства окон.

 

Новая генерация профильной системы WOOD-AL-PH имеет повышенные теплоизоляционные свойства и возможность установки трехкамерных стеклопакетов толщиной до 80мм. Аббревиатура — PH (Passive House) подразумевает применение окон WOOD-AL-PH в проектировании и строительстве так называемых «пассивных» домов с низким потреблением энергии.

Многообразие вариантов дизайнерских решений по форме наружных и внутренних частей и широкие технические возможности позволяют изготовить окна для любого архитектурного стиля жилья от классики до модерна.

Приглашаю в Салон Викна за статусными окнами из профильной системы WOOD-AL – Валерия.

Подробнее