ВIКНА З ПВХ. ПРАКТИЧНI ПОРАДИ ЩОДО ДОГЛЯДУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ.

Придбавши для себе вiкна з ПВХ, Ви отримали якiсть, поєднану з сучасним вiконним дизайном. Але, як i кожнiй частинi дому, вiкнам також не завадить трiшечки Вашої уваги та догляду.
У вiкнах з ПВХ це обмежується декiлькома нескладними процедурами.
Нашi наступнi поради стануть Вам у нагодi, щоб зберегти красу та функцiональнiсть Ваших вiкон.
ЗНЯТТЯ ЗАХИСНОI ПЛIВКИ.
Нанесену на профiль захисну плiвку необхiдно видалити з поверхонь безпосередньо пiсля проведення монтажу. В iншому випадку через деякий час сонячне випромiнювання приведе до хiмiчного розпаду клейового шару захисноi плiвки i клейовi речовини можуть глибоко «в’їстися» безпосередньо у поверхню профiля.
ВИДАЛЕННЯ НАКЛЕЙОК ЗI СКЛА.
Не використовуйте для видалення наклейок з поверхнi скла будь-якi предмети з гострими краями, якi можуть залишити подряпини, такi, як ножi, шпателi, ножицi, тощо. Якщо наклейку важко видалити, намочiть її обережно теплою водою, дайте набухнути i розчинитися та змийте з поверхнi скла.
ОЧИЩЕННЯ ВIКОННИХ ПРОФIЛIВ.
Легкi забруднення поверхонь профiлю видаляються водою кiмнатної температури з додаванням делiкатного очищувального засобу, миючi властивостi яких базуються на «тензидах»,- Аякс, Калгонiт, Дор, Фева, Дженераль, Мiстер Пропер, Персiл, Прiл, Рей, або нашатирного спирту чи звичайноi мильноi води.
Непристосованi для цього оцет, ацетон, хлороформ та iншi засоби, якi мають в своєму складi цi речовини.
Профiлi з нанесеною плiвкою ( ламiнованi «пiд дерево» чи iншi кольоровi плiвки) не можна обробляти спиртом, розчинниками для фарби, нiтролаками та iншими розчинними речовинами. До них, наприклад, вiдносяться ацетон, етилацетат, бензол, розчин «хлорки», толуол, ксилол, метанол та етиловий спирт. Звертайте увагу, щоб цi речовини також не входили до складу засобiв для чищення скла. В жодному разi не використовуйте порошковi чистящi засоби, чи засоби, якi мають у собi агресивнi речовини, так як вони пошкодять поверхню профiлю.
При сильних забрудненнях ми пропонуємо спецiальний очищувач, який наноситься м’якою ганчiркою з натуральних волокон ( без додавання синтетики) на поверхню профiлю.
ДОГЛЯД ЗА ФУРНIТУРОЮ.
При мiнiмальному доглядi Ваша фурнiтура буде працювати легко I без перешкод. Один раз у рiк змащуйте усi рухомi частини фурнiтури краплиною олiї для швейних машин, спецiальної олiї, або аерозоля, який є у спецiальному наборi. Для очищення використовуйте лише тi засоби, якi не пошкодять антикорозiйнi властивостi фурнiтури.
ДОГЛЯД ЗА УЩIЛЬНЮВАЧЕМ.
Фальцеві, стулковi і всі інші гумові ущільнення необхідно кожні півроку обробляти засобом для догляду за ними або тальком, щоб зберегти їх еластичність та здатнiсть вiдштовхувати воду.
ПРАВИЛЬНЕ ПРОВIТРЮВАННЯ.
Вашi старi вiкна мали щiлини i у Вашiй квартирi панував протяг. З цим була також пов’язана i втрата дорогоцiнного тепла. Але через таку жадану i очiкувану щiльнiсть Ваших нових вiкон виникає необхiднiсть у правильному та регулярному провiтрюваннi. Головне – вивести назовнi вологу, яку утримує у собi повiтря помешкання. Вологiсть повiтря викликана водяним паром, який виникає при готуваннi їжi, праннi, прийманнi душу, тощо, але не тiльки,- людина i рослини також видихають його в повiтря кiмнати. Без регулярного провiтрювання на стiнах можуть утворюватись конденсат, замокання i навiть плiснявi плями.
Вiкна треба повнiстю вiдчиняти мiнiмум двiчi на день по п’ять хвилин. Тим самим за цей короткий промiжок часу Ви випускаєте назовнi вологе повiтря та отримуєте натомiсть потiк свiжого, наповненого киснем, до цього – жодних втрат дорогоцiнного тепла.
Рекомендуємо додатково провiтрювати примiщення пiсля готування їжi, приймання душу чи прання.
Звертайте увагу на те, щоб Вашi меблi не були щiльно приставленi до стiн помешкання. Це дозволить повiтрю у кiмнатi повiльно циркулювати i поза меблями.

Замовити та придбати набiр, який допоможе Вам належно доглядати за Вашими вiкнами, Ви можете, якщо вiдвiдаєте Салон ВIКНА. До набору входять: iнтенсивний очисник поверхнi профiлю, засiб для догляду за ущiльнювачами i аерозоль для фурнiтури.

Впевнена, що нашi поради стануть Вам у нагодi, щоб зберегти красу та функцiональнiсть Ваших вiкон.

Завжди поруч – Валерiя.